bra VA erbjuder ett brett sortiment av VA-produkter. Vi lagerför alltid reningsverk, avloppsrör i olika dimensioner, vägtrummor, fiberduk, dräneringsrör/slang och pemslang samt kabelskydd.


Produktsortiment

 • Minireningsverk
 • Infiltrationsanläggningar
 • Pumpstationer
 • Markavloppsrör
 • Vägtrummor
 • Dagvattenrör
 • Dräneringsslang
 • Dräneringsrör
 • Plastbrunnar
 • Betäckningar
 • Cellplast
 • Dräneringsskivor 
 • Avloppsrör
 • Kabelskyddsrör
 • Fiberduk
 • Slutna tankar
 • Fuktspärrsmatta
 • Kopplingar
 • Ogräsduk
 • Inomhusavlopp